Na titulní stranu

Několik ukázek z mých projekčních prací
MédiaDaniela Filipiová - Váš kandidát do Senátu

 

Daniela Filipiová – profesní životopis

Narozena 9.8.1957

V letech 1972 –1976 studium na Gymnáziu Na Pražačce.

V roce 1982 absolutorium na Fakultě architektury při ČVUT

V letech 1982 – 1990 zaměstnána v Krajském projektovém ústavu Praha v ateliéru C-12 i ing. arch. Vladimíra Fencla jako projektant.

V letech 1992 – 1996 zaměstnána v ateliéru Genesis jako projektant.

Od roku 1991 podnikání na živnostenský list v oboru konzultace a projektování staveb se zaměřením na bezbariérové stavby a jejich úpravy.

Mateřská dovolená v letech 1983-1984 a 1992-1995.

V roce 1986 prodělala neúspěšnou neurochirurgickou operaci míchy. Od té doby trvale odkázána na ortopedický vozík. Od roku 1987 v plném invalidním důchodu.

Věnuje se zejména projektům, které řeší problematiku bezbariérovosti. Pomoc právnickým a fyzickým osobám při odstraňování architektonických bariér.

Působí jako konzultant správné aplikace vyhlášky č. 174/1994 Sb. Stavebního zákona, kterou se stanoví obecné požadavky na užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Věnuje se odborné publikační činnosti v různých periodikách.

Poznatky architekta-vozíčkáře sepsala v knize „Život bez bariér“ vydané v roce 1998 v nakladatelství Grada. Tato kniha řeší problematiku bezbariérovosti i z hlediska psychologického a je určena široké veřejnosti.

Ve spolupráci s MPSV vydala publikaci "Projektujeme bez bariér", která slouží jako podrobná příručka pro projektanty a pracovníky ve stavebnictví. Publikace je zdarma ke stažení.

Od roku 1998 předsedkyní pracovní skupiny za odstraňování bariér při České komoře architektů. V rámci činnosti pracovní skupiny zpracovává podrobný komentář k vyhlášce 174/1994 Sb., který zdůvodňuje jednotlivá ustanovení vyhlášky a současně navrhuje její novelizaci. Předpokládaný termín vydání je konec roku 2000.

Autorizovaný architekt, člen České komory architektů.

Od roku 1997 člen Občanské demokratické strany

Rodinné poměry: vdaná, dvě dcery

Jazykové znalosti: francouzština (1977 státní zkouška), angličtina (pasivně)

Koníčky a záliby: vážná hudba, výtvarné umění, grafika

Oblíbená kniha: J. K. Jerome – Tři muži ve člunu, Mika Waltari – Egypťan Sinuhet

Oblíbené heslo, přísloví: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Vlastnosti, kterých si váží: Upřímnost, schopnost domluvit se, pracovitost

Vlastnosti, které netoleruje: Lidská bezohlednost a arogance

Čemu věří: Schopnosti člověka dosáhnout vytýčeného cíle.

 Nahoru
Na titulní stranu