Na titulní stranu


Několik ukázek z mých projekčních prací
MédiaDaniela Filipiová - Váš kandidát do Senátu

Co nabízím

Jako architekt pohybující se pomocí ortopedického vozíku se zaměřuji zejména na konzultace projektů a projektování staveb s důrazem na správnou aplikaci vyhlášky č. 398/2009 Sb. stavebního zákona, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou lidé postižení pohybově, zrakově a sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a rodič s dětmi do věku tří let.

Vzhledem k tomu, že citovaná vyhláška je platná již šest let, a že je součástí stavebního zákona, je zcela nezbytné, aby projektant dodržoval zásady ve vyhlášce uvedené. Pokud tomu tak není, hrozí, že bude obviněn z porušování zákona, což v důsledku může vést až k odnětí autorizace.

Mělo by být v zájmu každého projektanta, aby vyhlášku pochopil, naučil se ji správně aplikovat nejen vzhledem k výše uvedeným okolnostem, ale zejména proto, že například architekt jako tvůrce životního prostředí je přímo zodpovědný za to, že město a jeho objekty jsou využitelné všemi lidmi bez rozdílu. Architekt tak obrovskou měrou přispívá k tomu, že handicapovaný může žít běžným, plnohodnotným životem, jako kdokoliv jiný.

Máte-li pochybnosti o svých znalostech dané problematiky, obraťte se prosím na mě. Ráda zodpovím vaše dotazy, popřípadě mi napište mail, abychom si mohli domluvit konzultaci nad vaším rozpracovaným projektem.

 Nahoru

Na titulní stranu